HAPPY LEGELAND LEGEREGLER

1) Egen mad og drikke må ikke medbringes i legelandet.

2) Det er forbudt at kravle på ydersiderne af samtlige aktiviteter.

3) Af hygiejne hensyn skal alle gæster i HAPPY LEGELAND have strømper på.

4) Sko og bare fødder er ikke tilladt i HAPPY LEGELAND, dette gælder både børn & voksne.

5) Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at have skarpe genstande på sig i HAPPY LEGELAND. Dette er for at sikre børnene ikke kommer til skade.

6) Alle børn skal ledsages af en voksen, som har det fulde ansvar for børnene under hele besøget.

7) HAPPY LEGELAND tager ikke ansvaret for mistet, eller tabte værdigenstande, sko og beklædning.

8) Det er forbudt at medbringe alkohol i HAPPY LEGELAND. Dette gælder alle former for alkohol.

9) Det er forbudt at ryge i HAPPY LEGELAND. Rygning er kun tilladt udenfor.

10) Nedenstående punkter kan af personalet medføre bortvisning fra HAPPY LEGELAND:

  • – følger ikke reglerne i HAPPY LEGELAND.
  • – tager ikke hensyn til egne eller andres sikkerhed.
  • – udviser grov adfærd.
  • – udøver hærværk. (vil også medføre et erstatningskrav, og evt. meldes til politiet)

11) Børn under 15 år skal være ifølge med en voksen.

12) Alt leg i HAPPY LEGELAND forgår med respekt for hinanden, og med behandling af andre gæster som man selv vil behandles.

13) Hvis du som gæst har spørgsmål eller bemærkninger til nærværende regelsæt, er du velkommen til at kontakte personalet.